Toelichting en voorwaarden

Toelichting

Het arbeidsrecht abonnement van Van der Woude & Van der Woude kost € 350,- per jaar (excl. btw). Wat krijgt u hiervoor?

1.     Een kennismakingsgesprek op uw bedrijf

Wilt u een arbeidsrecht abonnement afsluiten dan komen wij graag bij u langs om u en uw bedrijf te leren kennen. In dit gesprek kan bekeken worden waar u behoefte aan heeft. Ieder bedrijf is uniek en heeft haar eigen wensen. In onze adviezen houden wij uw bedrijfsbelangen in het oog, zodat wij u altijd op maat kunnen adviseren.

2.     Onbeperkt telefonisch advies

Het gaat hier om vragen die in een kort tijdsbestek (telefonisch of per e-mail) kunnen worden beantwoord. Indien voorafgaande dossierstudie is vereist, dan valt dit niet onder “gratis”  advies.

3.     Een eerste juridische beoordeling van een dossier

Dreigt er een arbeidsconflict met een van uw werknemers? Binnen het arbeidsrecht abonnement valt de eerste juridische beoordeling van uw dossier.

4.     Checken van arbeidsovereenkomsten en reglementen

Zijn uw arbeidscontracten en reglementen nog up tot date? Binnen het arbeidsrecht abonnement kunt u uw arbeidsovereenkomsten en reglementen laten checken (opgesteld in de Nederlandse taal en vallend onder Nederlands recht). Wilt u uw gehele personeelshandboek aanpassen of laten controleren, dan maken wij hiervoor met u een vaste prijsafspraak.

5.     Minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u zelf ook op de hoogte van de belangrijke en interessante zaken op het gebied van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld recente wijzigingen in de vakantiewetgeving, belangrijke uitspraken van rechters, praktische tips en trucs etc.

6.     Korting van 10 % op ons uurtarief

Voor bepaalde werkzaamheden bestaat daarnaast de mogelijkheid om een vaste prijs af te spreken. Bijvoorbeeld het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of het voeren van een formele ontbindingsprocedure.

Aanvullende voorwaarden

1. Het arbeidsrecht abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Het abonnement kan telkens tegen het einde van het  abonnementsjaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand worden opgezegd.

2. De kosten van abonnement zijn € 350,- exclusief btw per jaar.

3. Facturering geschiedt direct na aanmelding en vervolgens telkens direct na verlenging van het abonnement.

4.  Bij de beantwoording van de korte arbeidsrechtelijke vragen wordt uiteraard de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Echter aan de beantwoording van deze vragen ligt geen uitgebreid onderzoek van dossiers, relevante rechtspraak en literatuur ten grondslag.

5. Het karakter van de wijze van juridische advisering en ondersteuning op basis van dit abonnement brengt met zich mee dat Van der Woude & Van der Woude geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de gevolgen van de advisering.

6. Van der Woude & Van der Woude heeft het recht het bedrag van het arbeidsrecht abonnement alsmede het gereduceerde uurtarief bij verlenging van het abonnement te wijzigen. De abonnee zal vóór verlenging van het arbeidsrecht abonnement geïnformeerd worden over eventuele prijswijzigingen.

7. Op deze overeenkomst zijn voor het overige de algemene voorwaarden van Van der Woude & Van der Woude van toepassing, voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken.

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »