Loonvordering

Loonvordering

Loonbetalingsverplichting

Een werkgever is verplicht loon aan zijn werknemer te betalen. Als de betaling van loon ineens stopt, kan dat grote gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever. Onze wetgever heeft namelijk bepaald dat het belangrijk is dat een werkgever het loon van zijn werknemers op tijd betaalt. De meeste mensen zijn namelijk afhankelijk van hun loon als het aankomt op de betaling van de vaste lasten zoals de huur, de hypotheek en de kosten van de zorgverzekering.

Wettelijke verhoging

Als werkgever is het dus belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn als het loon niet (op tijd) wordt betaald. In dat geval kan een werknemer aanspraak maken op een verhoging wegens de vertraging in de betaling, de zogenoemde wettelijke verhoging. Voor de eerste tot en met de achtste werkdag bedraagt de verhoging vijf procent en voor elke volgende werkdag één procent, maar de verhoging bedraagt nooit meer dan de helft van het verschuldigde loon. Het is daarom voor een werkgever belangrijk om advies in te winnen van een arbeidsrechtjurist als hij het loon van de werknemer niet meer wil of kan betalen.

Acties werknemer

Wat kan een werknemer doen als de betaling van de loon is gestopt? Als geen loon wordt betaald, is het belangrijk dat er een brief aan de werkgever wordt gezonden waarin hij wordt gesommeerd het loon door te betalen. Een arbeidsjurist kan zo’n brief voor de werknemer opstellen. In veel gevallen is zo’n brief voldoende om ervoor te zorgen dat de werkgever het loon weer betaalt. Als de werkgever na ontvangst van de brief het loon nog steeds niet betaalt en de weigering om te betalen niet het gevolg is van betalingsonmacht, kan een werknemer een kort geding bij de rechtbank tegen de werkgever beginnen. In kort geding wordt aan de voorzieningenrechter gevraagd de werkgever te veroordelen het achterstallige loon te betalen. Aan de voorzieningenrechter kan dan ook worden gevraagd de werkgever te verplichten een verhoging wegens de vertraging te betalen.

Het is in elk geval belangrijk om te weten waarom de betaling van het loon is gestopt. Het kan liggen aan de werkgever zelf, omdat de werkgever bijvoorbeeld het loon niet kan betalen. Maar het kan zijn dat er iets is gebeurd in de relatie tussen de werknemer en de werkgever, waardoor de werkgever geen loon meer wil betalen.

Betalingsonmacht en loongarantieregeling

Als een werkgever het loon om financiële redenen niet kan betalen, is het belangrijk in overleg met de werkgever te treden. In het uiterste geval kunnen de werknemers het faillissement van de werkgever aanvragen. Als een werkgever failliet wordt verklaard komen de werknemers in aanmerking voor de loongarantieregeling. De werknemers ontvangen dan onder meer salaris van het UWV en dat salaris kan worden verstrekt met 13 weken terugwerkende kracht.

Overige gronden van staken loonbetaling

Een werkgever kan ook het loon niet meer betalen vanwege omstandigheden in de persoon van de werknemer. Misschien wil de werkgever de werknemer niet langer in dienst hebben en hoopt hij dat de werknemer opzegt als hij geen loon meer krijgt. Ook kan het zo zijn dat de werkgever vindt dat de werknemer zijn werk niet goed doet of dat hij vindt dat de werknemer zich niet houdt aan afspraken over bijvoorbeeld het opnemen van vrije dagen of het melden van ziekte. Mogelijk betaalt de werkgever het salaris niet meer uit, omdat hij de werknemer op staande voet heeft ontslagen of vindt de werkgever dat de werknemer te weinig meewerkt aan zijn of haar re-integratie. Dit is een aantal redenen, maar er kunnen er natuurlijk meer zijn. In alle gevallen is het van belang dat een werknemer zo snel mogelijk actie onderneemt. Hierbij kan een jurist die is gespecialiseerd in arbeidsrecht de werknemer helpen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.  

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »