Non-actief

Non-actief / schorsing werkzaamheden

Als een werkgever een werknemer op non actief stelt, mag de werknemer zijn werkzaamheden niet meer uitoefenen. In de praktijk wordt het op non-actief stellen ook wel een ‘schorsing’ of ‘het vrijstellen van werkzaamheden’ genoemd. Wanneer mag de werkgever een werknemer op non-actief stellen? Dit is niet in de wet geregeld. In de wet is wel opgenomen dat de werkgever zich als een ‘goed werkgever’ moet gedragen en dat een werknemer zich als een ‘goed werknemer’ moet gedragen.

Als een werkgever daar een goede grond voor heeft, kan hij een werknemer op non-actief stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemers verdacht wordt van diefstal of van ander laakbaar gedrag. Het vermoeden dat er sprake is van dit gedrag kan tijdens de op non-actiefstelling nader worden onderzocht. Ook kan het zo zijn dat er een verstoorde arbeidsrelatie is waardoor de werkgever de werknemer niet meer op de werkvloer wil hebben. Voor een werkgever is het belangrijk juridisch advies in te winnen over de reden van het op non-actief stellen voordat de werknemer op non-actief wordt gesteld. 

Voor een werknemer is het eveneens raadzaam om bijstand van een arbeidsjurist in te schakelen als hij op non-actief is gesteld of als hij op non-actief gesteld dreigt te worden. Hoe langer een werknemer op non-actief is gesteld hoe moeilijker het namelijk wordt om weer aan het werk te komen. De werknemer kan in een kort geding aan de voorzieningenrechter vragen de werkgever te veroordelen om de werknemer weer aan het werk te laten. De voorzieningenrechter zal dan een voorlopig oordeel geven over de vraag of de werknemer door de werkgever terecht op non-actief is gesteld. Hij zal bij zijn oordeel alle omstandigheden van het geval betrekken en op basis daarvan oordelen of de werkgever een goede grond had om de werknemer op non-actief te stellen.

Tijdens de op non-actiefstelling heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Dit is ook het geval als de werkgever gegronde redenen had om de werknemer op non-actief te stellen en de op non-actiefstelling aan de werknemer zelf is te wijten. Zolang de arbeidsovereenkomst bestaat moet de werkgever dus het loon aan de werknemer betalen. Dit is alleen anders als er een schriftelijke overeenkomst is waarin van deze hoofdregel is afgeweken. Het is ook belangrijk om goed de CAO erop na te slaan.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »