Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Meestal is hier een boetebeding aan gekoppeld.

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in de mogelijkheden om na het einde van de arbeidsovereenkomst ander werk te accepteren. Een werknemer kan bijvoorbeeld niet bij een concurrent van zijn vorige werkgever in dienst treden of een eigen bedrijf starten. Bij het ondertekenen van het concurrentiebeding realiseren werknemers zich vaak niet dat dit grote inkomensgevolgen kan hebben voor na het einde van de arbeidsovereenkomst. Ze kunnen namelijk niet makkelijk ander werk in dezelfde branche accepteren. Vanwege deze gevolgen voor een werknemer, stelt de wet een aantal voorwaarden aan dit beding. Het beding moet bijvoorbeeld schriftelijk zijn vastgelegd en de werknemer moet meerderjarig zijn.

Veel werknemers denken over het concurrentiebeding dat het niet zo’n vaart zal lopen. Uitspraken van rechters laten zien dat het wel verstandig is om een concurrentiebeding serieus te nemen.

Het belang van de werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding is dat de werknemer die met zijn kennis van bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen, klantencontacten of andere relaties naar de concurrent gaat, de werkgever grote financiële schade kan berokkenen.

We gaven al eerder aan dat aan een concurrentiebeding zware eisen worden gesteld. Het is voor een werkgever van belang dat het concurrentiebeding goed opgesteld wordt. Zo niet, dan kan een werknemer in een procedure gehele of gedeeltelijke vernietiging van het beding vorderen. Een argument van de werknemer zou kunnen zijn dat het beding wat betreft de regio onredelijk is. Als het beding een werknemer verbiedt om in heel Nederland werkzaam te zijn in dezelfde branche, terwijl de werkgever enkel in Friesland actief is, kan dit voor de rechter een reden zijn om de regio te beperken. Ook de duur van de arbeidsovereenkomst kan worden beperkt. Een ander argument van de werknemer kan zijn dat door een wijziging in functie het beding in de loop van de arbeidsovereenkomst steeds zwaarder is gaan drukken. Voor een werkgever is het verstandig een concurrentiebeding na de functiewijziging opnieuw overeen te komen.

Werkgevers kunnen bij onze juristen terecht om de concurrentiebedingen, maar ook relatiebedingen te laten toetsen. Wij bekijken of het beding stand zal houden in een procedure en of het verstandig is om nieuw concurrentie- of relatiebeding overeen te komen.

Elke werknemer met een concurrentiebeding in zijn arbeidscontract doet er verstandig aan dit beding eerst door een arbeidsrechtjurist te laten controleren voordat hij of zij de handtekening onder de arbeidsovereenkomst zet. De gevolgen zijn namelijk groot. Niet alleen belemmert het beding je in de mogelijkheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst ander werk te accepteren, maar bovenal hangt je een boete boven het hoofd als je het beding overtreedt.

Als je een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst hebt staan en je wilt naar een concurrent, kan je het beding aan ons voorleggen. Wij kunnen je adviseren of het beding in een procedure mogelijk stand zal houden en kunnen namens jou proberen met de werkgever tot een minnelijke oplossing te komen. Misschien kan het concurrentiebeding worden omgezet in een relatiebeding. Als ook dat niet lukt, kan de rechter worden gevraagd het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.  

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »