Einde aan het slapend dienstverband?

Einde aan het slapend dienstverband?


Lange tijd bestond onduidelijkheid over de vraag of een werkgever een arbeidsovereenkomst van een werknemer die langer dan twee jaar ziek was, niet hoefde te beëindigen om de uitbetaling van de transitievergoeding te voorkomen. Deze dienstverbanden werden de 'slapende dienstverbanden' genoemd. In april 2019 heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg hierover vragen voorgelegd aan de Hoge Raad. 

De Hoge Raad heeft nog niet geoordeeld, maar de advocaat-generaal heeft wel deze week haar visie op de vragen gegeven. Zij is van mening dat op een werkgever in beginsel de verplichting rust om, als een arbeidsongeschikte werknemer daarom verzoekt, het 'slapende dienstverband' te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders worden als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden. Te denken valt aan situaties waarin een reëel uitzicht is op re-integratie van de werknemer of als er vóór de invoering van de Wet Compensatie transitievergoeding financiële problemen ontstaan bij het voorfinancieren van de transitievergoeding. Het is nu wachten op het arrest van de Hoge Raad, maar de advocaat-generaal oordeelt in het voordeel van de werknemers met een slapend dienstverband...


Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »