Ontslag om Facebook bericht

Ontslag om negatieve berichten op Facebook

Er was geen ontkomen aan, social media speelt een rol in ontslagzaken. In een recente zaak ging het om de rol van Facebook. Een magazijnmedewerker van Blokker had zich op Facebook negatief uitgelaten over zijn werkgever. De kantonrechter in Arnhem vond zijn beledigende uitlatingen over zijn werkgever op Facebook voldoende grond voor een ontslag op grond van dringende redenen. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden, en hij kreeg geen vergoeding mee. Of hij een uitkering na zijn ontslag krijgt, valt zeer te betwijfelen.

De werknemer had bij de werkgever een voorschot op zijn loon gevraagd. De werkgever had dit verzoek afgewezen. Nadat de werknemer zich vervolgens negatief op Facebook over de werkgever had uitgelaten, stuurde de werkgever hem een waarschuwingsbrief. Hij mocht zich niet meer negatief op internet / Facebook over de werkgever uitlaten.

De werknemer vaart zijn eigen koers en plaatst korte tijd daarop weer berichten op Facebook. Hij schrijft over Blokker: “blokker wat een hoerebedrijf” en schrijft over zijn leidinggevende: “.. aan die kkstreken van hem. ..”en “hoerestumperd…”.

Een “vriend” van hem op Facebook speelt de berichten door aan Blokker. De werkgever vindt dit te ver gaan en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een dringende reden. Dit is vergelijkbaar met een ontslag op staande voet.

De werknemer stelt dat Facebook een privé-omgeving / afgesloten omgeving is en dat zijn uitlatingen vallen binnen de vrijheid van meningsuiting.

De rechter maakt hier korte metten mee en stelt dat de werknemer de werkgever op grovelijke wijze heeft beledigd. Dit is in strijd met het beginsel van goed werknemerschap. Er geldt inderdaad in Nederland de vrijheid van meningsuiting, maar dit betekent niet dat een werknemer alles mag stellen, aldus de rechter. Over het argument van Facebook als afgesloten omgeving stelt de rechter dat ook anderen van de uitlating van de werknemer kennis hebben kunnen nemen. De werknemer miskent volgens de rechter dat met het plaatsen van een bericht op Facebook en de mogelijkheid van re-tweeten ook anderen dan “vrienden” kennis kunnen nemen van het bericht.

Na de rechtszaak over schending van een relatiebeding via LinkedIn en het ontslag op staande voet vanwege een bedreigend sms-je,  was het wachten op het eerste Nederlandse Facebook-ontslag. Wanneer volgt het Twitter-ontslag?

Social media protocol

Social media heeft zeker niet alleen maar negatieve kanten. De social media kan ook positief voor een bedrijf werken en bijdragen aan het imago van het bedrijf. Hierin zit ook meteen het risico: wat doe je als een medewerker iets plaatst waar je als bedrijf niet blij mee bent? Veel medewerkers zijn zich niet bewust van de gevolgen van hun meldingen en voelen zich niet beperkt. Een social media protocol biedt het bedrijf en de werknemers houvast. Het protocol geeft de spelregels aan, maar ook wat er gebeurt als iemand deze spelregels naast zich neerlegt en overtreedt.

Als u hiermeer over wilt weten of een op uw bedrijf of organisatie toegesneden social media protocol wilt krijgen, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »