nieuws actualiteiten arbeidsrecht ontslagrecht

Nieuws

Van der Woude & Van der Woude maakt deel uit van de Juristengroep Heerenveen. De Juristengroep Heerenveen is de juridische specialist voor ondernemers, bedrijven en instellingen. 


September 2019 arbeidsrecht update:

Het einde van het slapend dienstverband?

In april 2019 heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg vragen aan de Hoge Raad gesteld over de afwikkeling van de zogenaamde 'slapende dienstverbanden'. Dit is een dienstverband waarbij de werknemer langer dan  twee jaar ziek is en de werkgever geen ontslag regelt om de uitbetaling van de transitievergoeding te voorkomen. Mocht dit nu wel of niet? Er was een grote behoefte aan duidelijkheid vanuit de Hoge Raad over dit punt. 

                                                                                                      Lees verder>>

April 2016 arbeidsrecht update:

Stand van zaken WWZ

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is alweer enige tijd een feit. De kantonrechtersfomule is niet meer van toepassing. In de plaats hiervan is in de wet een lagere transitievergoeding opgenomen. Daarnaast is het aantal...

                                                                                                       Lees verder>>

September 2012 arbeidsrecht update:

Verlenging concurrentiebeding

Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding schriftelijk met de werknemer moet zijn overeengekomen. Op 21 augustus 2012 heeft het gerechtshof Arnhem geoordeeld dat een non-concurrentiebeding ...

                                                                                                        Lees verder »

Juni 2012 arbeidsrecht update:

Ontslagrecht vereenvoudigd

Het kabinet is akkoord gegaan met de voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel...

                                                                                                        Lees verder »

April 2012 arbeidsrecht update:

Aansprakelijkheid ZZP'ers

In de media is de laatste tijd veel te doen over de aansprakelijkheid van opdrachtgevers richting zelfstandigen. Directe ak hiervoor is een recente uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak...

                                                                                                        Lees verder »

April 2012 arbeidsrecht update:

Facebook-ontslag 

Er was geen ontkomen aan, social media speelt een rol in ontslagzaken. In een recente zaak ging het om de rol van Facebook. Een magazijnmedewerker van Blokker had zich op Facebook negatief uitgelaten over zijn werkgever...

                                                                                                        Lees verder »

Maart 2012 arbeidsrecht update:

Minder snel een vast contract als het aan Minister Kamp ligt

Minister Kamp is bezig met een voorstel om de mogelijkheden te verruimen om werknemers langdurig in een tijdelijk contract te laten werken...

                                                                                                        Lees verder »

Jan. 2012 arbeidsrecht update:

Wijzigingen in de vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Tot 1 januari 2012 bouwde een zieke werknemer alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Met de wijziging in de vakantiewetgeving is deze beperkte opbouw over zes maanden ziekte komen te vervallen...

                                                                                                        Lees verder »

Jan. 2012 arbeidsrecht update:

Wijziging functie van langdurig zieke werknemer

Wanneer is bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het verrichten van passende arbeid sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Was het eerst zo dat een stilzwijgende wijziging van de bedongen arbeid niet snel werd aangenomen...

                                                                                                        Lees verder »

Dec. 2011 gastblog bij Adrome:

Tijdelijke crisismaatregel voor jongeren niet verlengd

Per 1 januari 2012 is de crisismaatregel om jongeren tot 27 jaar vier in plaats van drie tijdelijke contracten te geven vervallen. Vanaf 1 januari 2012 vallen jongeren weer onder de hoofdregel: drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van maximaal 36 maanden...

                                                                                                        Lees verder »  

Gastcolumn 

Lianne Voerman, Auriga Networks

Begeleiding van uw zieke werknemer; mag u als werkgever zonder meer het advies opvolgen van de bedrijfsarts?

  

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »