Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet betekent dat een werkgever een werknemer direct ontslaat, zonder een opzegtermijn in acht te nemen. De gevolgen voor een werknemer zijn groot. De werknemer heeft geen werk meer en daardoor ook geen inkomsten. Als het ontslag op staande voet terecht is wordt de WW-uitkering geweigerd, omdat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden.

Wanneer kan een werknemer op staande voet worden ontslagen

Omdat de gevolgen van een ontslag op staande voet voor een werknemer zo groot zijn, stelt de wet strenge eisen aan een dergelijk ontslag:

- er moet sprake zijn van een dringende reden

- de dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden

- ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden

Dringende reden

Een voorbeeld van een dringende reden is als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt een diefstal, bedreiging, verduistering, mishandeling of bedrog. Ook kan sprake zijn van een dringende reden als de werknemer werk weigert of als iemand, nadat hij daarvoor een waarschuwing heeft gekregen, onder invloed is van drugs of alcohol. Dit zijn een aantal voorbeelden van dringende redenen, maar er zijn meer.

Mededelen dringende reden

Vaak zal een werkgever een werknemer eerst mondeling meedelen dat hij op staande voet is ontslagen en dit later bevestigen in een brief.

Onverwijld

De werkgever is verplicht het ontslag op staande voet direct te geven nadat hij de reden van het ontslag heeft ontdekt. Een werkgever mag dus niet eerst een aantal dagen nadenken.

Werkgever ontslag op staande voet

Of een ontslag op staande voet mogelijk is, hangt af van allerlei omstandigheden. Per geval moet bekeken worden of een ontslag op staande voet bij de rechter stand zal houden. Voordat een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, is het raadzaam om een jurist hiernaar te laten kijken. Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat en dit ontslag blijkt achteraf niet stand te houden, kan de werkgever geconfronteerd worden met een loonvordering van de werknemer zonder dat de werknemer daarvoor heeft moeten werken. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze juristen om de mogelijkheid van een ontslag op staande voet te bespreken.

Werknemer ontslag op staande voet

Als een werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, is het in elk geval van belang dat de werkgever (schriftelijk)  aan de werkgever laat weten dat hij bereid en beschikbaar is zijn werkzaamheden te verrichten en aanspraak maakt op doorbetaling van het loon. Samen met een arbeidsrechtjurist kan bekeken worden of het haalbaar en wenselijk is om het ontslag aan te vechten. Als het ontslag namelijk niet aan één van de voorwaarden voldoet, is het ontslag vernietigbaar. Dit betekent dat het ontslag niet rechtsgeldig is en kan de werknemer het ontslag aanvechten. Dit gebeurt in een kort geding procedure bij de rechter. De kantonrechter zal beoordelen of het ontslag al dan niet terecht is gegeven. Als de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven, is de werkgever gehouden het salaris door te betalen vanaf het moment van ontslag en kan de werknemer in principe weer aan het werk.

Als de werkgever en werknemer allebei niet meer willen dat de werknemer zijn werk hervat, is het ook mogelijk om tot een regeling te komen. Het ontslag op staande voet wordt dan omgezet in een ontslag met wederzijds goedvinden waarbij de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het grote voordeel voor de werknemer is dat op deze wijze de WW-rechten veiliggesteld kunnen worden.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.  

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »