Wettekst crisismaatregel jongeren

Tijdelijke crisismaatregel jongeren

Gastblog van Van der Woude & Van der Woude bij Adrome 

Tijdelijke crisismaatregel voor jongeren niet verlengd

Minister Kamp heeft besloten om de tijdelijke crisismaatregel ‘Extra tijdelijke contracten voor jongeren’  per 1 januari 2012 niet te verlengen. Met deze maatregel was het mogelijk om jongeren tot 27 jaar vier in plaats van drie tijdelijke contracten te geven. De maatregel was bedoeld om jongeren gedurende de economische crisis langer aan het werk te houden.

Uit de evaluatie blijkt dat de maatregel voor een aantal jongeren het beoogde effect heeft gehad. 10.000 jongeren die anders geen vierde contract hadden gekregen bij dezelfde werkgever, zijn dankzij de maatregel aan het werk gebleven. Maar 9.000 jongeren zou zonder de maatregel waarschijnlijk een vast contract zijn aangeboden.

Geconcludeerd kan worden dat de maatregel een beperkt effect heeft gehad. Medio 2011 heeft naar schatting 2,8% van alle bedrijven in Nederland de maatregel toegepast. Grote bedrijven gebruiken de maatregel vaker dan kleine bedrijven.

Vanaf 1 januari 2012 kan dat dus niet meer en vallen jongeren onder de hoofdregel van de ketenbepaling: drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van maximaal 36 maanden.

Hoe zit het nu met een medewerker onder de 27 jaar met een vierde tijdelijk contract, welk contract na 1 januari 2012 afloopt?

In de tijdelijke maatregel is voorzien in een overgangsregeling. Kort gezegd houdt dit in dat werknemers die bij het vervallen van de regeling in het vierde contract zitten of in het vierde jaar, pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Voorwaarde is wel dat zij in deze extra periode of in het vierde tijdelijke contract jonger zijn dan 27 jaar.

Wil je voor jouw situatie een advies op maat, neem dan contact op met de arbeidsrechtjuristen van Van der Woude & Van der Woude. 

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »