WW-uitkering

WW-uitkering

Als een werknemer wordt ontslagen en geen zicht op ander werk heeft, is het van belang dat de werknemer een WW-uitkering bij het UWV WERKbedrijf kan aanvragen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een werkgever en werknemer kunnen op meerdere manieren afscheid van elkaar nemen. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan onder meer door middel van een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf, een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, een ontslag op staande voet en een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Vaststellingsovereenkomst

In dat laatste geval spreken partijen met elkaar af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Van belang is dat in deze overeenkomst de correcte formuleringen staan opgenomen. Zo niet, dan is de kans groot dat de WW-uitkering wordt geweigerd. Onze juristen checken de vaststellingsovereenkomst en bekijken of de overeenkomst WW-proof is.

Zelf ontslag nemen

Ook bij de andere mogelijkheden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst letten onze juristen op de mogelijke WW-aanspraken. Zij kunnen u hierover adviseren. Neem in ieder geval niet zelf ontslag. In dat geval heeft u in principe geen recht op een WW-uitkering.

Hoogte WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden gelijk aan 75% van het dagloon. Vanaf de derde maand bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon. Het dagloon is in principe het gemiddelde loon dat u als werknemer per dag verdiende. Uitgangspunt daarbij is het loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.  

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »