wijzigingen vakantiedagen wetgeving

Wijzigingen vakantiewetgeving

Belangrijkste wijzigingen vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Vakantiedagen en zieke werknemers

Tot 1 januari 2012 bouwde een zieke werknemer alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Met de wijziging in de vakantiewetgeving is deze beperkte opbouw over zes maanden ziekte komen te vervallen. Een zieke werknemer bouwt nu over zijn hele ziekteperiode vakantiedagen op. Er is daarmee geen verschil meer in de opbouw van vakantiedagen tussen zieke werknemers en niet zieke werknemers. Deze wijziging betekent ook dat zieke werknemers nu ook vakantiedagen moeten opnemen, voor zover zij daartoe in staat zijn.

 

Vervaltermijn vakantiedagen

Een tweede belangrijke verandering is dat de wettelijke vakantiedagen al na zes maanden vervallen na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in 2012 worden opgebouwd en niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen, vervallen dus per die datum. Dit geldt ook voor de wettelijke vakantiedagen van een zieke werknemer, tenzij deze niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. In dat geval blijft de verjaringstermijn van 5 jaar gelden. Kan een zieke werknemer re-integreren, dan moet deze zieke werknemer dus ook zijn wettelijke vakantiedagen opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Er bestaan ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn extra vakantiedagen bovenop het minimum aantal vakantiedagen. Een fulltime werknemer heeft per jaar recht op een aantal minimum vakantiedagen. Voor een fulltime werknemer bedraagt dit 20 vakantiedagen per jaar. De extra toegekende dagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen verandert er weinig. De verjaringstermijn van 5 jaar blijft hier gewoon van toepassing.

Overgangsregeling

De nieuwe vakantiewetgeving heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat alle huidige afspraken en regelingen blijven gelden voor vakantiedagen opgebouwd tot en met 31 december 2011. De wijzigingen gelden voor de vakantiedagen die werknemers vanaf 2012 opbouwen.

Administratie

De vakantiedagenadministratie wordt er niet eenvoudiger op. Werkgevers zullen moeten bijhouden wanneer de vakantiedag is opgebouwd en wanneer ze komen te vervallen. Uitgangspunt is dat de vakantiedag die het eerst komt te vervallen, het eerst wordt opgenomen. Dat betekent dat een werknemer vanaf 1 januari 2012 in beginsel eerst de wettelijke en daarna pas de bovenwettelijke vakantiedagen opneemt. Het is dus nu niet meer zo dat de oudste aanspraak als eerste moet worden afgeboekt. Bovendien moet met re-integrerende werknemers goede afspraken worden gemaakt over het opnemen van vakantiedagen tijdens de re-integratie.

 

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »