Experts in arbeidsrecht en ontslagrecht

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Van der Woude & Van der Woude is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Van der Woude & Van der Woude of haar toeleveranciers.

Via deze site verschafte persoonsgegevens worden opgeslagen in een databank. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening van Van der Woude & Van der Woude en worden niet aan derden verstrekt. 
Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »